Trajectcontrole op 6 straten in zone 50 vanaf 1 januari 2023

Het gemeentebestuur van Lanaken installeert vanaf 1 januari 2023 in 6 straten trajectcontrole in samenwerking met de firma TaaS, Trajectcontrole as a Service. De straten behoren tot de zone 50 en er stellen zich problemen met betrekking tot de hoge rijsnelheid. Snelheidsovertredingen zullen worden gesanctioneerd met een GAS-boete tussen 53 en 163 euro.

De 6 straten waar uw rijsnelheid door middel van trajectcontrole geregistreerd wordt zijn de:

  • Dorpsstraat in Gellik, tussen de Zavelstraat en de Wijerdijk
  • Wijerdijk in Gellik
  • Industrieweg in Smeermaas, tussen Silmaco en de aansluiting met de Maastrichterweg
  • Heirbaan in Rekem en Neerharen, tussen de Rekemerstraat en de Keelhoffstraat (enkel gedeelte zone 50)
  • Koning Albertlaan in Lanaken, tussen de Europalaan en de Maastrichterweg
  • Volledige Groenstraat in Rekem

De 6 straten behoren allemaal tot zone 50. Het bestuur koos voor verbindingsstraten, zowel gemeente- als gewestwegen, met veel doorgaand verkeer waar het omwille van de lengte van de straat moeilijk is om drempels aan te leggen. Drempels aanleggen op deze lange trajecten zou betekenen dat we meerdere drempels per straat moeten aanleggen om de rijsnelheid te verlagen. Iedereen wil drempels in zijn straat, maar niemand wil die voor zijn deur.

Op de gekozen punten stellen zich problemen met betrekking tot de hoge rijsnelheid. Daarnaast is er in de Industrieweg in Smeermaas veel vrachtverkeer in combinatie met schoolgaande jongeren en toeristische fietsers. Er zal worden gehandhaafd op 50km/u. Afhankelijk van de rijsnelheid varieert de GAS-boete tussen 53 en 163 euro. Per overtreding gaat er 29 euro naar de firma TaaS. Het resterende bedrag is voor het gemeentebestuur.

Koning Albertlaan

De trajectcontrole op de eerste 6 straten wordt in dienst genomen op 1 januari 2023. Nadien wordt het systeem geëvalueerd waarna er mogelijks bijkomende straten worden uitgerust met trajectcontrole.

De gemeenteraad gunde tijdens de opdracht aan de firma TaaS. Het betreft een concessieovereenkomst waarbij de firma verantwoordelijk is voor de installatie en het onderhoud van het systeem. Het college van burgemeester en schepenen selecteerde de trajecten.