Oude boswegen in een nieuw kleedje

De gemeente kreeg de laatste tijd meer vragen over het onderhoud van dichtgroeiende boswegen. Het huidige dambordpatroon van rechtlijnige boswegen werd midden vorige eeuw aangelegd ten behoeve van de mijnbouw. Deze worden nu nog steeds door de bosbeheerders en recreanten gebruikt.

Enkele kleine boswegen, die niet meer functioneel zijn, laten we dichtgroeien. Omgewaaide bomen en spontane struikopslag zorgen voor een ‘wilde’ aanblik. Dit zorgt voor de toename van de biodiversiteit. Hier vinden we heel wat planten terug. Deze maatregel wordt ook in de domeinbossen toegepast, die door het Agentschap Natuur en Bos beheerd worden. 

Op provinciaal niveau is er een Bijzonder Nood- en Interventieplan uitgewerkt voor de Limburgse bos- en natuurgebieden. Dit plan omschrijft de specifieke noodmaatregelen die moeten genomen worden door de interventiediensten bij een brand. Hierin zijn ook een aantal boswegen opgenomen. Deze worden uiteraard jaarlijks gemaaid en vrijgehouden van obstakels. Overhangende takken worden gesnoeid.

bosweg