Mooie stukken gevrijwaard voor de toekomst

De dienst Erfgoed krijgt geregeld inwoners over de vloer die erfgoedstukken aan de gemeente willen schenken, om het op die manier te vrijwaren voor de toekomst en het te bewaren voor het nageslacht.

Bij de aanvaarding van dergelijke schenkingen gaat de dienst uit van uniciteit en authenticiteit. Met andere woorden moeten de voorwerpen nog niet in de collectie zitten en ze moeten gemaakt zijn voor of door iemand van Lanaken.

De afgelopen jaren ontving de dienst oude vlaggen van KBG Smeermaas, van toneelkring Kunst Veredelt, van carnavalsgroep De Bessem en van de oud-strijders Gellik, historische prenten van Rekem, schilderijen, de reus Vincent van Gogh jr., een grote verzameling voorwerpen, kostuums en ander materiaal van de Raod van Laon tot Aoke. Meer dan duizend stuks in totaal.

Bij de dienst Erfgoed werden al de ontvangen stukken geregistreerd en opgenomen in de inventaris die voor het publiek te raadplegen is via www.erfgoedplus.be.

Vlag De Bessem