Meer ruimte voor gladde slang en heikikker tussen Ziepbeek en Neerharenheide

Sommige dieren zoals de gladde slang en de heikikker hebben open gebieden nodig. Ze dreigen lokaal uit te sterven als er niet voldoende aaneengesloten, open natuur aanwezig is. Om die ruimte te creëren zullen vanaf eind september twee verbindingszones worden aangelegd tussen de Vallei van de Ziepbeek, Neerharenheide en Asbroek in de omgeving van de Daalbroekstraat.


Aanleg van twee open verbindingszones

De Vallei van de Ziepbeek, Neerharenheide en Asbroek worden in hoofdzaak gekenmerkt door natte heide, moeras en vijvers afgewisseld door droge heide, heischrale graslanden en gagelstruweel. Vroeger was dit een aaneengesloten, onherbergzaam moeras waar nauwelijks bomen konden groeien. Door toedoen van de mens werden de gebieden ontwaterd en werden de woeste zandgronden tussen deze gebieden bebost met dennen (houtproductie). De kleine restanten aan leefgebieden liggen hierdoor versnipperd in het landschap.
 

De gemeente Lanaken en het Agentschap Natuur en Bos werken samen aan een project om de natuurwaarden in de omgeving van de Daalbroekstraat te verhogen. In de bossen zullen twee open corridors worden aangelegd om terug uitwisseling mogelijk te maken.

Het Agentschap Natuur en Bos financiert 90% van de totale investering. De gemeente ontvangt een subsidiebedrag van 101.543,00 euro.
 

Het verbinden van biede gebieden is noodzakelijk voor dieren en planten die niet in een gesloten, donker (naald)bos kunnen leven. Zo zijn de gladde slang en heikikker afhankelijk van open natuur en dreigen deze lokaal uit te sterven indien er niet voldoende aaneengesloten, open natuur (heide met struik- en boomopslag) voorhanden is.

Meer ruimte voor gladde slang

Na de werken zal geleidelijk een gevarieerder en aantrekkelijker landschap ontstaan, waardoor de landschapsbeleving voor fietsers, ruiters en wandelaars verhoogt en deze er met volle teugen van kunnen genieten.
 

Timing

Medio oktober 2019 ging fase 1 van het project van start. Fase 2 werd in juni 2020 aangevat. Tot en met 2021 lopen de andere inrichtingsmaatregelen. Schapen zullen de verbindingszones mee open houden.

Meer ruimte voor heikikker
 

Slangentocht (11 oktober 2020) 

Op zondag 11 oktober 2020 hadden alle inwoners van Lanaken de mogelijkheid om de projectzones onder begeleiding te bezoeken. Er werd een gevarieerd parcours uitgestippeld. Onderweg kregen ze meer uitleg over de werken, het beheer van de open corridors en de dieren die in dit prachtig gebied leven. De boswachter, de herder en de gidsen van Natuurpunt stonden hen hierover graag te woord.

Als je de natuurinrichtingswerken op een andere dag wil bezoeken kan dit natuurlijk ook, je kan dan best de app Actionbound installeren op je smartphone. Met de instructies op de app kan je de slangentocht ook zelfstandig aanvatten.

 
Meer interesse?

Europees netwerk van beschermde gebieden: www.natura2000.vlaanderen.be

Soortbeschermingsplan gladde slang: www.natuurenbos.be/sbpgladdeslang

 

Dit natuurproject wordt gerealiseerd in samenwerking met en met steun van het Agentschap Natuur en Bos.

Natuur en bos