Klimaatgezonde maatregelen: energiescans voor bedrijven en renteloze energielening voor inwoners

De gemeenteraad keurde in mei twee klimaatgezonde maatregelen goed. Bedrijven ontvangen voortaan een premie voor het laten uitvoeren van een energiescan en inwoners krijgen de Limburgse renovatielening zonder rente aangeboden. Twee klimaatgezonde maatregelen voor het behalen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen.

Lanaken klimaatgezondEnergiescans

De gemeente wil met een uniek reglement bedrijven stimuleren om samen te werken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die de gemeente in haar meerjarenplanning vooropstelde.

De gemeente gaat kmo’s, retailers en landbouwbedrijven met een energieverbruik van meer dan 225.000 kWh stimuleren om te investeren in het energiezuinig maken van hun patrimonium en hun productieproces. Hiervoor voorziet de gemeente een premie voor het uitvoeren van een degelijke energiescan. Deze geeft de onderneming inzicht in het besparingspotentieel op primaire energie en CO2-uitstoot en de investeringskosten die nodig zijn de besparing op energiekosten te realiseren.

Bij een energiescan wordt het verbruik van het bedrijf geïnventariseerd en geanalyseerd. Op die manier worden besparingen in kaart gebracht. De gemeentelijke premie bedraagt 60% van de kostprijs van de energiescan met een maximum van € 2.000 en kan slechts eenmaal aangevraagd worden.

Download hier het premiereglement
 

Limburgse renovatielening

Ook neemt de gemeente de rente op zich voor alle gezinnen die met de Limburgse renovatielening de investeringen in hun huis financieren. Vorige legislatuur bood de gemeente dit ook aan en kende de subsidie veel succes.

Inwoners kunnen voor persoonlijk advies over alle mogelijke energiebesparende investeringen in hun huis terecht op de zitdagen van Stebo in het gemeentehuis. Indien nodig wordt verwezen naar diensten die in het aanbod van het energiehuis vervat zijn zoals energiescans, de huisdokter, quickscans of de burenpremie. Voor de uitvoering van deze werken kan er een lening worden aangevraagd waarvan de gemeente de rente terugbetaalt.

Inwoners kunnen contact opnemen met het Limburgs energiehuis om een lening af te sluiten. Bij de lening zit ook gratis advies over de geplande werken vervat. Als de lening loopt stort de gemeente het totale bedrag van de rente naar de bank, op die manier leent de inwoner zonder rente.

Met deze lening kunnen inwoners tot € 30.000 lenen aan 1,5% met een looptijd van maximum 10 jaar. De helft van het geleende geld dient in energiebesparende maatregelen geïnvesteerd worden.

Meer informatie: www.energiehuislimburg.be/lening