De natuur beleven in Hochter Bampd-Herbricht

Tussen de Zuid-Willemsvaart en de Grensmaas, op een steenworp van Neerharen en Smeermaas, ligt het natuurgebied ‘Hochter Bampd-Herbricht’ dat door natuurvereniging Limburgs Landschap vzw beheerd wordt. Vanop de verharde winterdijk (jaagpad) kan je als wandelaar of fietser dit prachtig gebied doorkruisen. Wie avontuurlijker is aangelegd, kan struinen tussen de winterdijk en de Grensmaas.

Sporten, wandelen met de hond, geocachen en andere leuke activiteiten kunnen voor de natuur een ernstige verstoring betekenen. De toegankelijkheid van het natuurgebied ‘Hochter Bampd-Herbricht’ werd vastgelegd in een politie- en toegankelijkheidsreglement.
 

Wat kan je er doen?
 • Heerlijk wandelen, joggen of fietsen op het jaagpad.
 • Struinen door het gebied. Struinen is bij veel mensen nog niet gekend. Je mag er zelf een weg banen. Je hoeft m.a.w. geen paden te volgen. Honden zijn niet toegelaten in de struinzone. Ze zijn wel aangelijnd welkom op het jaagpad langs het kanaal. Tijdens het broedseizoen van 1 april tot 1 augustus is een deel van de struinzone niet toegankelijk voor wandelaars.
 • Hengelen of vissen langs de Maasoevers. Wil je vissen op een plek aan de Grensmaas waar je dichtbij kan parkeren? Dan kan dat enkel te Herbricht, langs de Geulerweg (Neerharen) en langs de Maasdijk (Smeermaas). Je hebt steeds een visverlof van de Vlaamse overheid nodig.
   
Wat mag niet?
 • Ruiters en gemotoriseerde voertuigen. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor dienstwagens, hulpdiensten, vergunninghouders en bromfietsen klasse A.
 • Hengelen en watersport op de Biezenplas en Wissenplas (twee waardevolle vijvers).   
 • Fietsen in de struinzone. Je mag enkel op de verharde dienstweg fietsen.
 • Vliegen met drones zorgt voor verstoring. Soms onbedoeld, soms ook omdat de dronepiloot al die opvliegende vogels kennelijk prachtig vindt.
 • Kamperen (incl. kampvuur), overnachten (vaak in tenten), barbecueën en feestjes houden. Deze activiteiten zijn door de Coronacrisis enorm toegenomen en zorgen voor overlast.
 • Afval deponeren.
   
Handhaving

De lokale politie, de dijkwachters van De Vlaamse Waterweg en de bijzondere veldwachter van Limburgs Landschap vzw kijken erop toe dat de wetgeving die de natuur moet beschermen, wordt nageleefd.
 

Meer weten over Hochter Bampd: https://limburgs-landschap.be/hochter-bampd-herbericht/

Meer weten over Limburgs Landschap vzw? https://limburgs-landschap.be

Hochter Bampd