Blue Heart Campagne tegen mensenhandel

Mensenhandel is een wereldwijd probleem dat ook België treft. Het draait altijd om uitbuiting, waarbij slachtoffers in vernederende en mensonterende omstandigheden terechtkomen.

Vrouwen en kinderen worden disproportioneel meer getroffen. De meest voorkomende vormen zijn economische en seksuele uitbuiting, maar het kan ook gaan om uitbuiting van bedelarij, het gedwongen plegen van misdrijven en orgaanhandel. De omvang van de mensenhandel is moeilijk te vatten vanwege het verborgen karakter ervan. De Global Slavery Index schat echter dat er in België per jaar ongeveer 23.000 slachtoffers zijn.

België is actief betrokken bij de strijd tegen de mensenhandel en heeft zich in 2019 aangesloten bij de wereldwijde Blue Heart Campagne van de Verenigde Naties

Gemeente Lanaken doet net zoals vele andere steden en gemeenten ook mee met deze Blue Heart Campagne en daarom zal de gevel van het gemeentehuis dit weekend blauw gekleurd zijn als symbool tegen mensenhandel.

blue