Culturele Raad

De Culturele Raad is een adviesorgaan dat door de gemeenteraad werd erkend om inspraak in het lokaal cultuurbeleid te stimuleren. De raad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van Lanaken.

 

Taken:

  • de raad brengt op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uit over alle culturele aangelegenheden in de gemeente.
  • de raad is betrokken bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid.
  • de raad neemt verder initiatieven om het plaatselijke culturele werk te stimuleren, door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de diverse verenigingen, instellingen en organisaties.

De cultuurraad organiseert ook jaarlijks de huldiging van jubilerende bestuursleden

 

Structuur

De Culturele Raad groepeert een 150-tal verenigingen en individuele deskundigen (geïnteresseerde inwoners) die zich bezighouden met cultuur. De Raad  bestaat uit een Algemene Vergadering (onderverdeeld in de afdeling amateurkunsten - socio-cultureel - hobby/vrije tijd en erfgoed), een Bestuur en  afdelingen. 

De Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar samen. Op deze vergadering worden alle leden uitgenodigd. Hierdoor kan iedereen met iedereen kennismaken, ervaringen uitwisselen en wordt de algemene werking van het cultuurbeleid geëvalueerd.
Het Bestuur komt maandelijks samen en bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen, deskundigen, medewerker cultuur, de schepen van cultuur en de cultuurbeleidcoördinator

 

Hoe aansluiten?

Iedereen kan, als vertegenwoordiger van een culturele vereniging of als deskundige, lid worden van de algemene vergadering mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Een vereniging die lid wil worden vult een aansluitingsformulier in.

De Culturele Raad wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur van de gemeenteraad.

Indien u een vraag heeft voor de Culturele Raad

 of gewoon meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de dienst cultuur.

 

Aansluitingsformulier culturele raad

 

Huishoudelijk regelement culturele raad