Wat is erfgoed?

Dat is een gemakkelijke vraag, waarop helaas geen kant-en-klaar antwoord kan gegeven worden. Erfgoed is een verzamelbegrip: het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden voor de volgende generaties. Dat gaat over gebouwen en monumenten, archeologische vondsten, kunstwerken, oude foto’s en postkaarten, funerair erfgoed, aardewerk, munten, penningen, kerkelijke voorwerpen…

 

Een verzameling erfgoed is nooit af. We staan er niet bij stil, maar ook vandaag maken we heel wat toekomstig erfgoed aan. Iets wordt erfgoed als we het de moeite vinden om het te bewaren voor de toekomst. Dit bepaalt ieder voor zich. Maar als veel mensen iets de moeite vinden om te bewaren, spreken we van cultureel erfgoed.

 

We maken een onderscheid tussen onroerend erfgoed, roerend erfgoed en immaterieel erfgoed.

Onroerend erfgoed kan je niet verplaatsen. Dat zijn gebouwen, monumenten, landschappen.

Roerend erfgoed is erfgoed dat verplaatsbaar is. Kunstwerken, beelden, affiches, oude manuscripten, munten enz. Hieronder vallen ook de boeken van de Burgerlijke Stand, die de belangrijkste informatiebron zijn voor stamboomonderzoek.

Erfgoed omvat ook minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten… Dat is immaterieel erfgoed.