Strafregister

  • Herstel in eer en rechten

    Op deze pagina vindt u informatie en de voorwaarden die u kunnen helpen herstel in eer en rechten aan te vragen, mocht u door een rechtbank veroordeeld zijn tot straffen die niet kunnen uitgewist worden en dus steeds op een uittreksel uit het strafregister blijven voorkomen.

  • Uittreksel uit het Strafregister