Veiligheidscel

In de veiligheidscel zijn de verschillende disciplines opgenomen, die op regelmatige basis vergaderen, om te kunnen voldoen aan de opdrachten die in het KB omschreven worden. Op deze pagina vindt u de omschrijving van de opdrachten en kan u doorklikken naar de samenstelling van de veiligheidscel van de gemeente Lanaken.

Elke gemeente dient een veiligheidscel op te richten. Deze cel bestaat uit de verantwoordelijken van de verschillende disciplines. Op de vergaderingen van de veiligheidscel wordt de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten besproken en uitgewerkt en de voorbereiding op de rampenbestrijding. Speciale aandacht wordt besteed aan de multidisciplinaire aanpak. 

De opdrachten van de veiligheidscel zijn:
  • actualiseren van de nood- en interventieplannen en de bestemmelingen ervan op de hoogte brengen;
  • organiseren van oefeningen;
  •  evalueren van noodsituaties en oefeningen;
  • opmaken van de risicoanalyse en –inventaris;
  • organiseren van voorafgaande informatie over de noodplanning.
De samenstelling van de veiligheidscel in de gemeente Lanaken:

Voorzitter:
Burgemeester 

Ambtenaar noodplanning

Discipline 1 (brandweer):
Bevelhebber brandweer en/of zijn afgevaardigde

Discipline 2 (medisch):
Federaal gezondheidsinspecteur en/of haar afgevaardigde

Discipline 3 (politie):
Lokale politie: korpschef  en/of zijn afgevaardigde
Federale politie: directeur-coördinator en/of zijn afgevaardigde

Discipline 4 (logistiek):
Afdelingshoofd technische dienst

Discipline 5 (informatie): 
Verantwoordelijke citymarketing, communicatie en toerisme of zijn afgevaardigde

Andere leden:
Rode Kruis Lanaken 
Bevelhebber Civiele Bescherming
Algemeen directeur Gemeente/OCMW
Secretariaat noodplanning