Niveau's en fasering

De coördinatie van de interventies van de hulpdiensten gebeurt op verschillende niveaus en kent 3 fases:

De gemeentelijke fase: heeft betrekking op de interventie van hulpdiensten wanneer de omvang van de noodsituatie een beheer ervan op gemeentelijk niveau vereist. De beslissing om de gemeentelijke fase af te kondigen komt toe aan de burgemeester.

De provinciale fase: heeft betrekking op de interventie van de verschillende hulpdiensten als:

  • de omvang van de noodsituatie een beheer door de Gouverneur vereist (provinciaal niveau) of
  • de directe gevolgen van de noodsituatie het grondgebied van één gemeente overschrijden.

De beslissing om de provinciale fase af te kondigen komt toe aan de Gouverneur.

De federale fase: heeft betrekking op het beheer van een noodsituatie als:

  • twee of meer provincies zijn betrokken;
  • de inzetbare middelen waarover een gouverneur beschikt onvoldoende zijn.

De beslissing om de federale fase af te kondigen komt toe aan de Minister van Binnenlandse Zaken (federaal niveau).

De opheffing van de fase gebeurt door de overheid die bevoegd was voor de fase af te kondigen. Indien de gemeentelijke fase werd afgekondigd, zal de burgemeester deze fase ook opheffen.

 

Interventieplannen