Interventieplannen

Op deze pagina vindt u een korte uitleg over de verschillende nood- en interventieplannen en kan u doorklikken naar de informatie over het algemeen nood- en interventieplan en de bijzondere nood- en interventieplannen.

Er bestaan twee types van interventieplannen:

Het algemeen nood- en interventieplan

Dit plan omvat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van een noodsituatie te verzekeren. Het Nood- en interventieplan regelt het optreden van de verschillende disciplines.

De wijze waarop het noodplan wordt geactiveerd, de werkingsprincipes en de opdrachten van de interventiediensten zijn overal hetzelfde. Vandaar dat men spreekt van een “algemeen nood- en interventieplan”

De minimale inhoud van een algemeen nood- en interventieplan: 
 • de algemene inlichtingen betreffende de gemeente zoals:
  • het overzicht van de betrokken functies;
  • de inventaris van risico’s;
  • de lijst van de federale, provinciale en gemeentelijke diensten en hun inzetbare middelen;
 • de lijst van informatiecentra, van de gespecialiseerde diensten en van hun middelen;
 • de procedures inzake de alarmering van de bevoegde overheid, van de verantwoordelijken van de verschillende disciplines, alsook van de potentieel betrokken overheden en diensten;
 • de aan te wenden communicatiemiddelen en het aan te wenden communicatieschema;
 • de modaliteiten inzake afkondiging, opdeling en opschaling van de fasen;
 • de organisatie van de informatieverstrekking aan de bevolking en aan de getroffenen;
 • de modaliteiten van organisatie van oefeningen, evenals hun frequentie;
 • de methodologie van de bijwerking van de nood- en interventieplannen;
 • de modaliteiten en middelen van vervoer, opvang en huisvesting van de getroffenen in geval van evacuatie;
 • de modelberichten en –formulieren die informatie geven over een noodsituatie, deze bevestigen en het einde ervan aankondigen.

 Het actueel houden van de noodplannen is een taak van de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Bedrijven, diensten en personen die opgenomen zijn in de noodplannen worden op regelmatige basis gecontacteerd en gevraagd hun gegevens te controleren en eventuele wijzingen door te geven. Mocht uw bedrijf, instelling of uzelf als persoon opgenomen zijn in de noodplannen, verzoeken wij u elke wijziging van contactgegevens, verantwoordelijken of elke informatie die nuttig is m.b.t. de noodplannen door te geven aan de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning.

 Het algemeen nood- en interventieplan van de gemeente Lanaken werd door de gemeenteraad vastgesteld op 30 oktober 2008 en goedgekeurd door de Gouverneur van Limburg op 20 februari 2009.

De bijzondere nood- en interventieplannen:

Eén van de taken van de veiligheidscel is een risicoanalyse en –inventaris op te maken. Wanneer blijkt dat voor een bepaald risico (vb. een fabriek, evenement, manifestatie, …) een aanvulling nodig is op het algemeen nood- en interventieplan, kan de veiligheidscel beslissen voor dat risico een bijzonder nood- en interventieplan op te maken. Het bevat specifieke richtlijnen betreffende het risico, al dan niet gelokaliseerd. Voorbeelden van een gelokaliseerd risico is een industriële activiteit (fabriek), overstroming van de Maas. Voorbeeld van een niet gelokaliseerd risico is een vliegtuigongeval.

 

Niveau's en fasering