Natuurgebieden zijn niet altijd veilig!

Onze groene provincie trekt jaarlijks talloze natuurliefhebbers aan, gaande van jeugdkampen over natuurfotografen en ruiters tot privé-bezitters. Ongeveer 35 000 hectare bestaat uit bossen, heide en vengebied. Wanneer de vegetatie droog is, zijn deze gebieden soms heel brandgevoelig en een natuurbrand kan zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Om onze natuurlijke rijkdommen niet verloren te laten gaan, maar niet in het minst om de liefhebbers ervan maximaal te beschermen stelde de provinciale veiligheidscel in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een Bijzonder Nood- en Interventieplan Natuurbranden op.

Onze groene provincie trekt jaarlijks talloze natuurliefhebbers aan, gaande van jeugdkampen over natuurfotografen en ruiters tot privé-bezitters. Ongeveer 35 000 hectare bestaat uit bossen, heide en vengebied. Wanneer de vegetatie droog is, zijn deze gebieden soms heel brandgevoelig en een natuurbrand kan zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Om onze natuurlijke rijkdommen niet verloren te laten gaan, maar niet in het minst om de liefhebbers ervan maximaal te beschermen stelde de provinciale veiligheidscel in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een Bijzonder Nood- en Interventieplan Natuurbranden op.

Een belangrijk aandachtspunt in het BNIP Natuurbranden is preventie. Eén van die preventieve maatregelen is het sensibiliseren van de bevolking: in bepaalde periodes van het jaar is de kans op brand immers groter dan in andere periodes. Hoe meer mensen zich hier van bewust zijn, hoe minder mensen er gevaar zullen lopen.

Hou er rekening mee dat je nooit een open vuur mag houden in deze gebieden zonder aanvraag bij ANB, zij verlenen vb. machtigingen aan jeugdkampen. Het brandrisico in deze natuurgebieden wordt dagelijks berekend en gemeten aan de hand van de meteorologische toestand. Afhankelijk van het brandrisico zijn preventieve codes afgesproken met de verschillende hulpdiensten: groen, geel, oranje en rood. 

 

Verschillende preventieve codes

 

GROEN: Weinig gevaar. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

 

Natuurbrandthermometer groen

 

GEEL: Gevaar. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

 

natuurbrandthermometer geel

 

ORANJE: Groot gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt, wordt er mogelijk meer materieel en mankracht ingezet, vb. het in stand-by plaatsen van een helikopter voor luchtobservatie. De brandtorens worden permanent bemand om de situatie in gaten te houden.

 

natuurbrandthermometer oranje

 

ROOD: Acuut gevaar. Wees voorzichtig! De toegang tot een (bepaald) gebied wordt afgeraden en mogelijk wordt het gebied zelfs afgesloten (incl. fietsroutenetwerk, ruiter- en menpaden e.d.). Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet, vb. observatievluchten door een helikopter. De brandtorens blijven permanent bemand.

 

natuurbrandthermom rood

 

Wat kun je zelf doen als je een brand ontdekt?

-          Bel 1-1-2 en probeer zo precies mogelijk de locatie van de brand te situeren;

-          Ga uit de rook en wacht de brandweer op als dat in veilige omstandigheden kan;

-          Is de situatie niet veilig? Kies dan een vluchtweg waarlangs je snel het brandende gebied kunt verlaten.

 

Meer info

 

Brandweer | T 089 76 96 01 |

Dienst Hulpverlening en Noodplanning provincie Limburg | T 011 23 80 13 |

Agentschap voor Natuur en Bos | T - nog bekend te maken |