Brandpreventie

De brandpreventie omvat al de veiligheidsmaatregelen die tot doel hebben, enerzijds, het ontstaan van een brand te voorkomen, elk begin ervan op te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen, anderzijds, de hulpdiensten te alarmeren en zowel de redding van de personen als de bescherming van de goederen ingeval van brand te vergemakkelijken.

De regelgevingen met betrekking tot brandvoorkoming is vaak een zoektocht door wetgevingen die door de verschillende overheden worden uitgevaardigd.

Brandpreventienormen worden bepaald door:

Europese regelgeving: bouwproductenrichtlijn en notificaties
Federale overheid: de basisnormen voor nieuwe gebouwen;
Gewesten: ruimtelijke ordening, kamers, vlarem;
Gemeenschappen: hotels, rusthuizen, jeugdhuizen, …
Gemeenteraad: kan de algemene verordeningen aanvullen. Ze heeft de bevoegdheid om aan een bouwvergunning of een milieuvergunning voorwaarden inzake brandpreventie te verbinden.

De dienst openbare veiligheid werkt zeer nauw samen met de preventiedienst van de brandweer Genk/Maasmechelen. U kan op deze dienst terecht met al uw vragen in verband met brandpreventie.