Kleine landschapselementen

Hagen, heggen, houtkanten, houtwallen en poelen zijn kleine landschapselementen (KLE) die een bepaalde streek kenmerken. De afgelopen decennia zijn ze echter in grote aantallen verdwenen. De achteruitgang is dikwijls terug te brengen tot het verlies van de vroegere functies zoals veekering, brand- en hakhoutvoorziening. Hierdoor verdween niet alleen de noodzaak voor tijdig onderhoud, maar werd onderhoud ook een kostenpost zonder dat daar inkomsten of afgewerkte producten tegenover stonden. De verdere mechanisatie in de landbouw was ook voor vele KLE's nefast. Naast de voormalige nutsfuncties hebben deze groenstructuren ook een cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke betekenis.