Hervorming Landbouwrampenfonds

Het Decreet Vlaams Rampenfonds vervangt sinds 1 januari 2020 de bestaande regelingen voor tegemoetkoming bij algemene of landbouwrampen. Teeltschade door ongunstige weersomstandigheden valt hierdoor sinds 1 januari 2020 niet langer onder het Vlaams rampenfonds.

De landbouwers kunnen zich hiertegen verzekeren via de brede weersverzekering (zie onder).

Er is echter een overgangsperiode van 5 jaar.

Vanaf 1 januari 2020 zijn er drie mogelijkheden bij teeltschade:

 1. 1. Landbouwer heeft geen brede weersverzekering = geen enkele tussenkomst
 2. 2. Landbouwer heeft tussen 25% en 50% van zijn bedrijfsareaal verzekerd = beperkte tussenkomst rampenfonds
 3. vergoeding voor niet-verzekerde teelten = 2020: 40% - 2021: 32% - 2022: 24% - 2023: 16% - 2024: 8% - 2025 e.v.: 0%
 4. 3. Landbouwer heeft meer dan 50% van zijn bedrijfsareaal verzekerd = tussenkomst rampenfonds
 5. vergoeding voor niet-verzekerde teelten = 2020: 80% - 2021: 64% - 2022: 48% - 2023: 323% - 2024: 16% - 2025 e.v.: 0%

De Brede Weersverzekering1:

De Brede Weersverzekering die de landbouwer afsluit dient erkend te zijn door de Vlaamse Overheid, voor het seizoen 2020 gaat dit om 4 erkende maatschappijen (zie onder). Tijdens de overgangsperiode heeft de landbouwer recht op een subsidie van 65 % van de premie betaald voor het afsluiten van de brede weersverzekering. De subsidie moet aangevraagd zijn uiterlijk op 30 april (uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag). De betalingsaanvraag gebeurt via een apart onderdeel binnen de verzamelaanvraag.

Voor elk van de aangegeven percelen met openluchtteelten kan men aanduiden welke teelt hij/zij heeft verzekerd of zal laten verzekeren2. Dit kan zowel de voorteelt, hoofdteelt als nateelt zijn. Alle verzekerde percelen moeten aangegeven worden in de verzamelaanvraag om in aanmerking te komen voor subsidie.

Aandachtspunten bij afsluiten verzekering:

Voorafgaand aan het afsluiten van een verzekering vraagt de landbouwer best meerdere offertes aan bij verschillende verzekeraars. Als hij/zij verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken dient hij/zij niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar te vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking te nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele vrijstellingen of de uitsluitingsclausules.

Enkele voorbeelden van mogelijke verschillen tussen de verzekeringen:

 • Normen voor weersfenomenen
 • Eigen risico
 • Maximale uitbetaling
 • Uitsluitingen
 • Kwaliteitsschade
 • Dekkingsperiode

Vanaf en tot wanneer ben je verzekerd?

 • Moeten alle teelten of alle percelen van een teelt verzekerd worden?
 • Hoe wordt het schadepercentage aan het beschadigde gewas of teelt bepaald?
 • Voor fruittelers: Is alleen de oogst verzekerd of ook de bomen/plantopstand?
Erkend product Verzekeraar (onder meer) aangeboden door
Brede Weersverzekering MS AMLIN Insurance  SE Nuytten Verzekeringen N.V.
Brede weersverzekering België N.V. Hagelunie AG Insurance
Brede Weersverzekering / Brede Weersverzekering Vlaams Gewest Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruitteelt) / BFA U.A. (enkel fruitteelt) KBC Verzekeringen
SECUFARM® 6  Vereinigte Hagel Crelan

 

Meer informatie: 

https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

https://overheid.vlaanderen.be/brede-weersverzekering

 

1 https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/brede-weersverzekering-land-en-tuinbouwers

Het afsluiten van de verzekering kan eventueel wel later. In het geval de verzekeraar nog niet gekend is op 30 april, kiest u 'nog niet gekend' in het lijstje van de verzekeraars. Na afsluiten van de verzekering kan u de gekozen verzekeraar nog aanduiden via een wijziging van uw verzamelaanvraag.