Paardenhouderij

Met steun van de provincie Limburg zette het Regionaal Landschap Lage Kempen in op de versterking van omgevingskwaliteit voor paardenhouders via het project "Samen op een Goei Wei".

Het project toont het verband tussen paardenwelzijn en een gezond en biodivers leefmilieu aan. Eén van de resultaten is een praktisch overzichtelijk werkboek dat ongetwijfeld nuttig is voor vele paardenhouders. Het goed beheren van de weide draagt immers bij tot de gezondheid van paarden.

De link naar het praktisch werkboek is hier terug te vinden. Voor meer infomatie kun je terecht op de volgende websites: www.rllk.be en www.opeengoeiwei.be