Bloemenzaad voor bijen

Hoewel we, als we denken aan bijen, vooral denken aan de honingbij, vergeten we maar al te vaak dat er veel meer soorten solitaire bijen zijn. Veel van deze soorten zijn ongevaarlijk voor de mens. Toch gaat het niet zo goed met onze bijen.

Door de afname van geschikt leefgebied en het gebruik van pesticiden nemen de bijenpopulaties gestaag af. Bijen zijn echter essentieel voor de overleving van de mens. Zonder bijen zouden we niet langer kunnen genieten van fruit zoals appelen, peren, kersen en aardbeien en groenten zoals tomaten, courgettes en boontjes.

Door in je tuin, industrieterrein of akker wat meer ruimte te geven voor natuur, kun je de bijen een handje helpen. Dit kan heel simpel: maai bijvoorbeeld het gazon eens wat minder vaak zodat madeliefjes en andere bloemen kunnen bloeien. Laat ook eens een haag wat verwilderen en bloeien of creëer een wilde hoek waar je het onkruid laat doorschieten. Vermijd ook het gebruik van pesticiden.

Bloemenzaden

Een belangrijk knelpunt voor zowel honingbijen als wilde bijen is het tekort aan nectar en stuifmeel. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte in de tuin is dus voor hen zeer welkom. In de meeste tuinen komen weinig tot geen bloemen meer voor dan pakweg 20 jaar geleden. Maar daar kunnen we vrij makkelijk iets aan doen.

Daarom bieden de gemeente en de bijentelersbond van Lanaken gratis zaadmengsels met eenjarige en meerjarige bloemen aan. In het mengsel komen onder meer de volgende soorten voor: zonnebloem, lupine, vlas, goudsbloem, korenbloem, dille, echte kamille, wilde cichorei, gele ganzenbloem, bladrammenas, muskuskaasjeskruid, korenbloem, siertabak, margriet, phacelia, slaapmutsje, bernagie, boekweit, grote klaproos, grote kaardenbol, cosmos en stijf ijzerhard.

Dit bloemenmengsel is uitsluitend bedoeld voor tuinen. Het bestaat uit een combinatie van inheemse planten en cultuurplanten. De cultivars horen uiteraard niet in de Lanakense natuurgebieden thuis.

Bestellen kan enkel via www.lanaken.be/bloemenzaad (tot 28 april 2019). Vanaf 2 mei kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis je bestelling afhalen bij de dienst leefmilieu.

bloemenweide