Huisvuilophaling

De huisvuilophaling wordt geregeld door de afvalintercommunale Limburg.net. De volgende fracties worden opgehaald: restafval (grijze container), GFT (groene container), PMD (blauwe zakken) en ten slotte papier en karton. Glas breng je naar de glasbol of het recyclagepark.

De juiste ophaaldata verschijnen maandelijks in het gemeentelijk informatieblad (Attent) en in de afvalkalender. Je kan deze raadplegen op www.limburg.net/afvalkalender.

type container

afvalfractie

bedrag per lediging

tarief per kg

240 liter

restfractie

0,70 euro

0,18 euro

120 liter

restfractie

0,70 euro

0,18 euro

120 liter

GFT

0,00 euro

0,10 euro

40 liter

GFT

0,00 euro

0,10 euro

 

Voor de ophaling van PMD moeten blauwe PMD-zakken gebruikt worden. Deze retributie wordt vastgesteld op 3,00 euro per rol van 20 zakken (60 liter).

De afvalfracties moeten na zonsondergang van de dag voorafgaand aan de dag waarop de inzameling zal plaatsvinden en uiterlijk om zes uur 's ochtends van de dag van de inzameling, buiten geplaatst worden. De lege containers dienen op de dag van de lediging van de openbare weg verwijderd te worden, alsook de geweigerde PMD-zakken.

Sorteerregels

Hoort je broodzak thuis bij het papier-karton of ergens anders? En wat met andere verpakkingen van kunststof en glas? 

De sorteerregels verschillen naar gelang het type afval.

Welk afval bij welke fractie hoort kun je vinden in de afvalkalender die iedere inwoner krijgt aan het begin van het nieuwe jaar. Je kunt ook terecht op de website van Limburg.net, hier kan je makkelijk achterhalen welk afval je bij welke fractie moet doen.

Mijn Limburg.net

Via de website van Limburg.net kun je je aanmelden voor mijn limburg.net. Hier kan je onder andere de chipnummers van je containers terugvinden, alsook het resterend saldo en het aantal kilo's die je reeds naar het containerpark gebracht hebt.