Vraag je studietoelage op je eigen school aan

Schooltoelage en studietoelage

Veel kinderen in Vlaanderen hebben recht op een schooltoelage of een studietoelage.  Daarmee kan je voor een deel de kosten van de school betalen.  Je krijgt alleen een toelage als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.  Een belangrijke voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn.  Een toelage moet je nu nog zelf aanvragen.  Het is belangrijk om de toelage op tijd aan te vragen.

Vraag je formulier bij:

 

Ervaringsbewijs

Als je geen diploma’s of attesten hebt, dan kan je een ervaringsbewijs bekomen waarmee je kan bewijzen wat je kan.

Op de website www.ervaringsbewijs.be vind je alle nodige informatie terug.

 

Tips
  • ls je moeite hebt om de rekening te betalen, vraag dan aan de school om samen een afbetalingsplan op te stellen.  Zo kan je de kosten spreiden en hoef je niet het hele bedrag in één keer te betalen.
  • Als je aanvraag voor een schooltoelage voor basisonderwijs of secundair onderwijs hebt ingediend, kan je een voorschot vragen bij het OCMW. 
  • Als je een aanvraag voor een studietoelage hoger onderwijs hebt ingediend, kan je een voorschot vragen bij de dienst studentenvoorzieningen van je hogeschool of universiteit.