Waar ophangen?

Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of andere uitgang naar de openbare weg toe, van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden. Tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is. Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg gelegen is, dient aan de hoofdtoegang van het privéterrein een duidelijk zichtbaar huisnummer te worden aangebracht. Streef altijd naar een maximale zichtbaarheid van op de openbare weg.
 
  • Bij voorkeur op je brievenbus
  • Indien het huisnummerplaatje niet op je brievenbus past, mag het ook op een andere drager zoals een omheining of paaltje gehangen worden
  • Indien de voorgevel van het gebouw of de woning zich op minder dan 8 meter van het openbaar domein (rooilijn) bevindt, mag het nummer ook op de voorgevel bevestigd worden, rechts naast de voornaamste toegangsdeur
     
Op welke hoogte?

Het nummer moet op de brievenbus of andere drager opgehangen worden op een hoogte tussen 0,5 meter en 1,5 meter. Indien het nummer op de voorgevel wordt bevestigd, moet dit op een hoogte hangen tussen 1,5 meter en 2 meter, gemeten vanaf de grond.