Structuurplanning

Na een lang wordingsproces beschikt Lanaken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan (goedkeuring van 9 juli 2009 door de bestendige deputatie). Belangrijk bij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is dat dit document de beleidsvisie van de gemeente rond ruimtelijke ordening weergeeft. Een visie die ook u aangaat, doch slechts afgedwongen kan worden nadat er ruimtelijke uitvoeringsplannen of stedenbouwkundige verordeningen voor worden gemaakt.

Hoe moet Lanaken er over vijftien jaar uitzien?

Hoe kan de gemeente zich aanpassen om in een snel veranderende wereld een aangename gemeente te blijven? Daar is flink over nagedacht. Het resultaat is het ruimtelijk structuurplan Lanaken.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lanaken

Na een lang wordingsproces beschikt Lanaken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan (goedkeuring van 9 juli 2009 door de bestendige deputatie). Belangrijk bij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is dat dit document de beleidsvisie van de gemeente rond ruimtelijke ordening weergeeft.

Een visie die ook u aangaat, doch slechts afgedwongen kan worden nadat er ruimtelijke uitvoeringsplannen of stedenbouwkundige verordeningen voor worden gemaakt.

Het informatief gedeelte is een inventaris van wat er rond ruimtelijke ordening in Lanaken leeft, terwijl het richtinggevend deel een beeld geeft over hoe het gemeentebestuur Lanaken verder wenst uit te bouwen. Tot slot bevat het bindend gedeelte de beleidsmaatregelen: de gestelde prioriteiten en de manier waarop dit toekomstbeeld gerealiseerd moet worden.  De bepalingen van dit deel zijn enkel bindend voor de overheid, niet voor de burger.

U kan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lanaken inzien op de Dienst Ruimtelijke Ordening.

U kan het GRS Lanaken ook hier bekijken :  tekstbundel   en    kaartenbundel .