Horecaverordening

Wanneer is de horecaverordening van toepassing?

Deze horecaverordening is van toepassing op alle horecazaken en gelijkaardige inrichtingen waar 
gelegenheid is tot consummatie van eten of drinken door bezoekers, op het grondgebied Lanaken. 
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals 
kermisinrichtingen, tenten en dergelijke.

Politiereglementen

Naar top