Verificatie certificaat voor instanties

Als instantie dient u het root certificaat van de federale overheid goed te keuren. Dit kunt u  als volgt doen:
 

 1. Indien u voor de eerste keer een digitaal ondertekend document van de gemeente Lanaken ontvangt zult u zien dat de documentcertificering nog onbekend in Adobe Acrobat Reader.

Adobe openen document

 

2. Om deze te verifiëren klikt u aan te rechterkant op "Handtekeningvenster"

Adobe knop handtekeningenvenster 

 

3. Het handtekeningenvenster opent. Een document afkomstig van eloket.lanaken.be is een officieel document van het gemeentebestuur van Lanaken.

Adobe handtekeningen

 

4.Neem via een rechtermuisknop de "Eigenschappen van handtekening weergeven"

Adobe eigenschappen 

 

5. De eigenschappen van de handtekeningen verschijnt, klik hier onderaan op "Certificaat van ondertekenaar weergeven"

Adobe eigenschappen 2 

 

6. Ga naar het tabblad vertrouwd en klik op "Toevoegen aan vertrouwde certificaten"

Adobe tabblad vertrouwd 

 

7. Nu zult u zien dat de gekleurde balk weergeeft dat dit document gecertificeerd is door eloket.lanaken.be. Dit is nu in orde gebracht voor alle toekomstige documenten die u zult ontvangen, ongeacht of deze van Gemeente Lanaken of een andere Belgische overheidsinstantie komen..

Adobe gecertificeerd