Wettigen van een handtekening

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Het wettigen (legaliseren) van handtekeningen heeft tot doel te waarborgen dat de aangebrachte handtekening op een document wel degelijk van de rechtmatige bezitter is. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

 

Voorwaarden

De handtekening moet in de aanwezigheid van een bevoegd ambtenaar geplaatst worden

 

Bijzonderheden

Het wettigen van een handtekening is gratis

 

Aanvraag

Je plaatst jouw handtekening in het bijzijn van de gemachtigde beambte. De voorgelegde handtekening wordt vergeleken met die op de identiteitskaart.

 

Je dient je hiervoor tijdens de openingsuren persoonlijk aan te melden bij de Dienst Burgerzaken.

 


afspraak