W

 • Wettelijke samenwoonst

  Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

   

  Het statuut van de wettelijke samenwoning kan niet gelijkgesteld worden met een huwelijk maar brengt wel bijzondere rechten en verplichtingen mee.

   

  Naast de wettelijke registratie blijft het raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen (notarieel samenlevingscontract).

 • Wettigen van een handtekening

  Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Het wettigen (legaliseren) van handtekeningen heeft tot doel te waarborgen dat de aangebrachte handtekening op een document wel degelijk van de rechtmatige bezitter is. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

   

 • Wilsverklaring euthanasie

  Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, indien hij zijn wil niet meer kan uiten, om voorafgaandelijk een verklaring op te stellen waarbij aan een arts wordt gevraagd om euthanasie uit te voeren wanneer men vaststelt dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening; hij niet meer bij bewustzijn is en dat deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

   

 • Woningaanpassingspremie

  De gemeente Lanaken geeft een premie voor de aanpassing van een woning aan de behoeften van de inwonende 65-plussers. De gemeente geeft een aanvullende premie op de Vlaamse aanpassingspremie. De gemeentelijke premie bedraagt in principe 50% van het bedrag van deze Vlaamse premie.

  Premie voor het aanpassen van de woning aan senioren. Er is een premie van de Vlaamse overheid, de provincie en van de gemeente.
  U kan de gemeentelijke premie aanvragen van zodra u van de Vlaamse overheid een bevestiging heeft gekregen van de uitbetaling van de Vlaamse premie.