W

 • Wettelijke samenwoonst

  Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

   

  Het statuut van de wettelijke samenwoning kan niet gelijkgesteld worden met een huwelijk maar brengt wel bijzondere rechten en verplichtingen mee.

   

  Naast de wettelijke registratie blijft het raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen (notarieel samenlevingscontract).

 • Wettigen van een handtekening

  Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Het wettigen (legaliseren) van handtekeningen heeft tot doel te waarborgen dat de aangebrachte handtekening op een document wel degelijk van de rechtmatige bezitter is. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

   

 • Wilsverklaring euthanasie

  Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, indien hij zijn wil niet meer kan uiten, om voorafgaandelijk een verklaring op te stellen waarbij aan een arts wordt gevraagd om euthanasie uit te voeren wanneer men vaststelt dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening; hij niet meer bij bewustzijn is en dat deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

   

 • Woningaanpassingspremie

  De gemeente Lanaken geeft een premie voor de aanpassing van een woning aan de behoeften van de inwonende 65-plussers. De gemeente geeft een aanvullende premie op de Vlaamse aanpassingspremie. De gemeentelijke premie bedraagt in principe 50% van het bedrag van deze Vlaamse premie.

  Premie voor het aanpassen van de woning aan senioren. Er is een premie van de Vlaamse overheid, de provincie en van de gemeente.
  U kan de gemeentelijke premie aanvragen van zodra u van de Vlaamse overheid een bevestiging heeft gekregen van de uitbetaling van de Vlaamse premie.

 • Woningpremie particuliere huurwoningen

  De gemeente beschikt al enkele jaren over de premie duurzaam wonen waarbij houders van het zakelijk recht van leegstaande woningen een premie krijgen wanneer ze renovatiewerken en/of energetische werken uitvoeren in deze woning. Het doel van deze premie is om meer woningen op de woningmarkt te brengen. Deze premie wordt nu aangepast en geldt vanaf 2021 ook voor particuliere huurwoningen. De premiebedragen worden ook aanzienlijk hoger.
   
  Werkzaamheden die in aanmerking komen voor de premie:
   
  • Vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren
  • Het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of bestaande aanbouw van de woning
  • Werken die vochtproblemen efficiënt bestrijden
  • Grondige elektriciteitswerken die gepaard gaan met een keuringsattest
  • De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een badkamer
  • Gevelrenovatie
  • Werkzaamheden die de risico’s op CO-intoxicatie verminderen of verhelpen
   • Plaatsing van één verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte
   • Plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen op gas, met gesloten verbrandingsruimte
   • Het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsketel met label HR+ of HR Top Gas of met het label Optimaz of Optimaz Elite (stookolie)
   • De installatie van of omschakeling naar centrale verwarming
   • Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal
   • Plaatsen van een zonneboiler of warmtepompboiler
   • Het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning
  Alle werken dienen uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundigvoorschriften. Alleen voor werken aan woonvertrekken kan de verbeteringspremie aangevraagd worden. Werken aan garages en bijgebouwen komen niet in aanmerking voor de premie.
   
  Bij twijfel kan het het reglement raadplegen of voorafgaand advies inwinnen bij de gemeentelijke dienst Wonen.