Verbeteringsakte

Scroll naar

Enkel een rechter kan een akte van burgerlijke stand verbeteren.

Wanneer je een fout vaststelt in een akte van de burgerlijke stand, en je die fout wil rechtzetten, dan moet je dus naar de rechtbank van eerste aanleg.

Een fout kan zijn:

  • schrijfwijze naam

  • verkeerde geboortedatum

  • foutieve afstamming

Als de rechter je gelijk geeft, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte van het verbeteringsvonnis of het verbeteringsarrest overschrijven in zijn registers en ervan melding maken op de kant van de verbeterde akte.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

  • Persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand