V

 • Volmacht voor afhaling identiteitskaart

 • Verbeteringsakte

  Enkel een rechter kan een akte van burgerlijke stand verbeteren.

  Wanneer je een fout vaststelt in een akte van de burgerlijke stand, en je die fout wil rechtzetten, dan moet je dus naar de rechtbank van eerste aanleg.

  Een fout kan zijn:

  • schrijfwijze naam

  • verkeerde geboortedatum

  • foutieve afstamming

  Als de rechter je gelijk geeft, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte van het verbeteringsvonnis of het verbeteringsarrest overschrijven in zijn registers en ervan melding maken op de kant van de verbeterde akte.

 • Verhuis naar België

  Indien u naar België verhuisd bent dan dient u zich in te schrijven in het vreemdelingenregister.

 • Verwarmingstoelage

  Indien u aan enkele voorwaarden voldoet kunt u een toelage bekomen voor de verwarmingskosten.

 • Verzoekschriften

  Ieder heeft het recht verzoekschriften bij de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester (de zogenaamde organen van de gemeente) in te dienen.

 • Verhuizen

  Als je gaat verhuizen en bijvoorbeeld een verhuiswagen wilt plaatsen op de openbare weg of het voetpad, dan dien je dit tijdig aan te vragen bij de gemeente. Dit kan door een 'inname openbaar domein' aan te vragen bij de dienst mobiliteit.