Uittreksels/vastgoedinfo

Scroll naar

Bij aan- of verkoop van een woning of perceel dient in functie van de informatieverplichtingen te aanzien van kopers van deze woning of perceel er door de instrumenterende notaris of vastgoedmakelaar nagegaan te worden of er voor deze woning of op dit perceel stedenbouwkundige vergunningen zijn afgeleverd, of er vastgestelde bouwovertredingen zijn of er rechten van voorkoop zijn vastgelegd, of er milieuvergunningen zijn afgeleverd, …. Al deze informatie geeft de Gemeente Lanaken u in de stedenbouwkundige uittreksels en de vastgoedinformatie.

Kosten

Voorafgaand aan de aflevering van deze informatie is een retributie verschuldigd:

  • een uittreksel uit het plannen register: 20 euro per perceel
  • een uittreksel uit het vergunningenregister: 20 euro per perceel
  • vastgoedinformatie: 50 euro per perceel

Aangrenzende percelen kunnen soms samen verwerkt worden, hiervoor moet dan maar 1 x de kosten betaald worden.

Deze som dient over gemaakt te worden op het rekeningnummer van de gemeente Lanaken:

IBAN: BE45-0910-0048-1389
BIC: GKCCBEBB
Bank: Dexia

Naam begunstigde: Gemeentebestuur Lanaken
Adres begunstigde: Jan Rosierlaan 1, B-3620 Lanaken

Als referentie kan u het perceelsadres opgeven ofwel uw eigen referentie.

De nodige informatie zal u worden overgemaakt binnen de 30 dagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de gemeente Lanaken.

Aanvraag

Volgende documenten kunnen aangevraagd worden:

  • uittreksel plannenregister  (hierin staan oa. de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed) 
  • uittreksel vergunningenregister (hierin staan oa. of er vergunningen zijn afgeleverd, bouwmisdrijven zijn, of er een verkaveling van toepassing is, ed)
  • vastgoedinfo (hierin staan gegevens over milieu en natuur, huisvesting, onroerend erfgoed, de watertoets, ed) 

Aanpak

  • Aanvragen via deze link
  • Ofwel per post overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lanaken, tav dienst ruimtelijke ordening, Jan Rosierlaan 1 te 3620 Lanaken