Uittreksel uit het bevolkingsregister / vreemdelingenregister

Het uittreksel uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister is een document waarmee men bij een bepaalde instantie kan aantonen dat men ingeschreven is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

 


Voorwaarden

Wat heb je nodig?

- je identiteitskaart

- eventueel een volmacht indien je een afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, je echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind).

Bijzonderheden

Het uittreksel uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister is gratis.

 


Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

afspraak