U

 • Uittreksel uit het bevolkingsregister / vreemdelingenregister

  Het uittreksel uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister is een document waarmee men bij een bepaalde instantie kan aantonen dat men ingeschreven is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

   


 • Uittreksel uit het strafregister

  Het uittreksel uit het strafregister werd vroeger ook wel bewijs van goed gedrag en zeden genoemd. Het is de taak van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister is ingeschreven om het uittreksel uit het strafregister af te geven. Indien de betrokkene buiten België verblijft, is de burgemeester van de gemeente waar hij het laatst was ingeschreven voor zijn vertrek daartoe bevoegd.

   

  De burgemeester kan deze bevoegdheid opdragen aan bij naam aangewezen ambtenaren die belast zijn met het beheer van het strafregister in de gemeente.


  Het uittreksel uit het strafregister werd vroeger ook wel bewijs van goed gedrag en zeden genoemd. U kunt het online aanvragen.

 • Uittreksels/vastgoedinfo

  Bij aan- of verkoop van een woning of perceel dient in functie van de informatieverplichtingen te aanzien van kopers van deze woning of perceel er door de instrumenterende notaris of vastgoedmakelaar nagegaan te worden of er voor deze woning of op dit perceel stedenbouwkundige vergunningen zijn afgeleverd, of er vastgestelde bouwovertredingen zijn of er rechten van voorkoop zijn vastgelegd, of er milieuvergunningen zijn afgeleverd, …. Al deze informatie geeft de Gemeente Lanaken u in de stedenbouwkundige uittreksels en de vastgoedinformatie.