T

  • Tenlasteneming

    Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat aangemaakt wordt indien een inwoner een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Het gaat hier over visumplichtige buitenlanders.

  • Wijze van teraardebestelling

  • Tickets cultureel centrum

  • Token

    Een token is een digitale of elektronische handtekening. Het is niet hetzelfde als een electronische identiteitskaart, maar met uw token krijgt U ook toegang tot bepaalde beveiligde online diensten van de overheid.