S

 • Samenstelling van gezin

  Voor elk gezin dat ingeschreven is in het bevolkingsregister kan een document afgeleverd worden met vermelding van alle leden van het gezin.

   


 • Stamboekuittreksel

  Een stamboekuittreksel (het vroegere militiegetuigschrift) is een getuigschrift dat bevestigt dat u aan de militiewetten voldeed. Dit getuigschrift kan u nodig hebben voor de aanvraag van het pensioen.

 • Stedenbouwkundige uittreksels

  Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

  Het uittreksel uit het plannenregister geeft u informatie over de zonering en de voorschriften van een perceel en geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen, …) die van kracht zijn op één bepaald perceel. Aan deze instrumenten zijn voorschriften gekoppeld, waar u rekening dient mee te houden indien u op dit perceel een project wil realiseren.

  Het uittreksel uit het vergunningenregister is een samenvatting van de gegevens over de stedenbouwkundige vergunningssituatie voor de kadastrale percelen waarover u informatie wilt.

  Ook kan u hierbij vastgoedinfo aanvragen.

 • Student aanmelding

  Wanneer je je in onze gemeente komt vestigen als student, dan dien je dit ook te melden bij het gemeentebestuur.

   

  OPGELET: Je dient je niet te laten uitschrijven in de gemeente waar u nu woont. Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister van onze gemeente. Je ontvangt enkel een verblijfsdocument dat je toelaat om in onze gemeente te verblijven.

 • Uittreksel uit het strafregister

 • SDNA

  SDNA is een techniek waarbij gebruikgemaakt wordt van een unieke markeringsstof die verschillende toepassingen heeft.

  De stof bevat 4 componenten:

  • Een transparant opdrogende lijm die met het blote oog nauwelijks waarneembaar is.
  • Een toegevoegde UV-marker. Het SelectaDNA kan hierdoor eenvoudig zichtbaar gemaakt worden door het met een UV-lamp te beschijnen.
  • Zeer kleine microdots. Dit zijn kleine kunststof schijfjes die aan de vloeistof toegevoegd werden waarop met een laser een unieke code is aangebracht. Deze code kan met een eenvoudige microscoop of loep worden gelezen. Aan de hand van de gevonden code kan de politie de eigenaar van een gemerkt voorwerp opsporen.
  • Tenslotte bevat SelectaDNA een stukje synthetisch DNA, dat in een laboratorium wordt vervaardigd. Zelfs als een dief de microdots van een gestolen voorwerp zou verwijderen blijven DNA-sporen achter. Via een DNA-analyse komt de politie alsnog bij de rechtmatige eigenaar uit.
  Een eerste toepassing bestaat uit het merken van je waardevolle voorwerpen thuis

  Je brengt een onzichtbare stof aan op alle waardevolle voorwerpen bij jou thuis. Deze stof licht op onder uv-licht en bevat microdots met daarop een unieke code. Deze microdots kunnen uitgelezen worden met een microscoop. Bovendien bevat de stof een synthetisch DNA dat verder toelaat de stof te identificeren. Het nummer en het synthetisch DNA zijn gekoppeld aan de eigenaar. Deze informatie wordt opgeslagen in een centrale databank, die enkel toegankelijk is voor de politiediensten.

  Wanneer de politie op het terrein een controle uitvoert, licht de stof op wanneer zij beschenen wordt met uv-licht. De politie kan, door middel van een microscoop, het nummer op de microdots lezen of, bij twijfel, een analyse van de stof laten uitvoeren.

  Bij een inbraak kunnen de voorwerpen die de inbreker meeneemt sneller opgespoord worden. De voorwerpen kunnen door de politie snel herkend worden als 'gestolen' en via de unieke code kan de eigenaar geïdentificeerd worden. Dan kunnen ze aan de eigenaar worden teruggegeven. Omdat een inbreker op die manier vlugger tegen de lamp loopt, wordt de kans op woninginbraken kleiner. In andere landen zijn de resultaten positief. Inbrekers lopen dit risico liever niet. Belangrijk hierbij is dan ook dat men duidelijk aangeeft (via borden in de straat of stickers voor de ruit van de woning) dat de waardevolle zaken met synthetisch DNA gemerkt werden.

  Met de inhoud van een set SDNA kan men ongeveer 50 voorwerpen merken. De stof blijft 15 à 20 jaar op het voorwerp zitten (afhankelijk van de omstandigheden van bewaring van het voorwerp).

   

  Een tweede toepassing is de SDNA-spray

  Deze toepassing richt zich meer tot de zelfstandigen. De SDNA-spray-installatie wordt opgesteld aan de deur van de winkel of de toegang tot de zaak en wordt geactiveerd bij een diefstal of overval. Het systeem markeert een inbreker of overvaller met synthetisch DNA dat opgenomen is in een kleurloze vloeistof die voor het blote oog vrijwel onzichtbaar is. De vloeistof licht op zodra het beschenen wordt met ultraviolet licht. Met SDNA-spray gemerkte daders en bezittingen zijn dus voor de politie snel te herkennen en met de plaats van de diefstal in verband te brengen.

  Het doel is de pakkans te vergroten en de bewijslast te vergemakkelijken. Hierdoor vergroot het risico voor de potentiële dief zodat er een preventieve werking van uitgaat. Het wordt ook duidelijk gecommuniceerd aan de buitenzijde van de zaak.

  Voor meer informatie over dit systeem kan je terecht bij de preventiedienst van de lokale politie Dendermonde.

  Beveilig waardevolle voorwerpen met een SDNA-markering. SDNA is een onzichtbare lijmachtige vloeistof die op bezittingen kan worden aangebracht om deze te beveiligen. Het gemeentebestuur komt tussen voor de helft van de aankoopkosten.

 • Speelstraat

  UPDATE: Ook tijdens de paasvakantie (4 t.e.m. 16 april 2021) en op de Buitenspeeldag (21 april 2021) kan je een speelstraat organiseren in je straat. 

  Tijdens de zomermaanden willen kinderen naar buiten om te ravotten. Een speelstraat is dan een mooie plaats voor spel en ontmoeting. De auto’s worden zoveel mogelijk geweerd (behalve die van de bewoners van de straat zelf), kinderen spelen, de mama’s en de papa’s doen een praatje, … .