Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een formulier waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel onder begeleiding van een andere persoon of organisatie. Je handtekening wordt door de dienst bevolking gewettigd.

Voorwaarden

Wat heb je nodig?

  • de identiteitskaart van de ouder of voogd die het formulier heeft ondertekend

Bijzonderheden

De ouders of de voogd, ondertekenen een formulier waarbij zij de toestemming geven aan hun kind(eren) om alleen of in gezelschap van iemand anders op reis gaan. Deze handtekening dient gewettigd te worden door het gemeentebestuur.
 
De reistoelating voor minderjarigen is gratis.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

  • Persoonlijk bij de dienst bevolking in het gemeentehuis

afspraak