P

 • Premie aanplant klimaatbomen in particuliere tuinen

  Klimaatbomen zorgen voor een verhoogde opname van CO2 en fijn stof, meer schaduw en koelte in de zomer (natuurlijke airco) en beschermen de bodem tegen verdroging. Wonen en werken in een omgeving met veel bomen heeft een positieve uitwerking op mensen.

  De gemeente kent per klimaatboom, die in de bomenlijst vermeld wordt, een eenmalige premie van 70% van de aankoopprijs toe met een maximum van 100 euro. De aanvrager kan maximum vijf klimaatbomen aanvragen.

  De gemeente kent per klimaatboom, die in de bomenlijst vermeld wordt, een eenmalige premie van 70% van de aankoopprijs toe met een maximum van 100 euro. De aanvrager kan maximum vijf klimaatbomen aanvragen.

 • Premie Kleine Landschapselementen

  Vanaf 1 januari 2021 zijn de premiebedragen per klein landschapselement verhoogd en er is een bijkomende premie voor achterstallig onderhoud van een hoogstamboomgaard in het leven geroepen.

  Onder kleine landschapselementen (KLE) verstaan we lijn- of puntvormige elementen, met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht en de structuur al dan niet het resultaat zijn van menselijk handelen, zoals bermen, knotbomen, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, sloten en poelen.

  Vele van deze kleine landschapselementen zijn in de loop der tijd uit ons landschap verdwenen omdat hun oorspronkelijk gebruik verloren is gegaan. Het gemeentebestuur wil door het toekennen van deze premie zowel de aantrekkelijkheid van de landelijke omgeving als de leefbaarheid in de dorpscentra verhogen.

  De volgende werken worden betoelaagd:

  • aanplant van een haag, heg, houtkant en knotbomenrij;
  • onderhoud van een haag, heg, houtkant en knotbomenrij;
  • (her)aanleg van een poel;
  • onderhoud van een poel;
  • aanplant van een hoogstamboomgaard;
  • achterstallig onderhoud van een hoogstamboomgaard.
 • Premie hemelwaterput met pompinstallatie

  Hemelwater is een interessante waterbron die voor tal van toepassingen bruikbaar is. De Vlaming verbruikt gemiddeld 100 liter drinkwater per dag. Hiervan gaat een groot deel naar het toilet, de wasmachine en het schoonmaken. Hemelwater is een voordelig en milieuvriendelijk alternatief.

  De eigenaar en/of huurder van een bestaande particuliere woning, die een hemelwaterput met pompinstallatie plaatst, kan bij Fluvius een premie van 250 euro aanvragen.

  Om nog meer inwoners te stimuleren om dergelijke installatie te plaatsen, kent de gemeente sinds 1 januari 2021 een aanvullende premie toe.