Overlijdensaangifte

Elk overlijden dat zich voordoet op het grondgebied van Lanaken moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij onze ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van het overlijden moet gebeuren door een lid van de familie of door een vrij gekozen begrafenisondernemer.

 

Voorwaarden

Voor het aangeven is er door de wet geen termijn bepaald. Algemeen wordt aangenomen dat het zo snel mogelijk moet gebeuren en dit binnen 15 dagen na het overlijden.

 

Wat moet je meebrengen?

- een overlijdensverklaring die ondertekend is door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld

- de identiteitskaart en eventueel het trouwboekje van de overledene

- een attest met de laatste wilsbeschikking (afgeleverd door de dienst bevolking van de laatste woonplaats)

- een toelating tot begraven indien de begrafenis niet in Lanaken plaatsvindt

- bij crematie: een aanvraag tot lijkverbranding

Bijzonderheden

Als er geen natuurlijke doodsoorzaak is, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand ingelicht worden over de omstandigheden van het overlijden. Hij kan pas na akkoord van de procureur des Konings een toelating afleveren om de overledene te vervoeren en te begraven.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

- Persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis

Hoe kun je dit aanvragen?

  • Persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis

afspraak