Orgaandonatie

Scroll naar

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonachtig is op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig, dit is een stilzwijgende toestemming. Dit betekent dat iedereen bereid is om organen af te staan na overlijden tenzij er vooraf (dus vóór het overlijden) een verklaring van verzet is ingediend.

Bijzonderheden

Er zijn vier beslissingen die u kan nemen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden:
 
  • Orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen
    • Weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na zijn overlijden wegnemen.
    • Weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken, bijvoorbeeld voor innoverende therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen/ weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) kan dus worden gebruikt om geneesmiddelen te maken.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Gedoneerd lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten. Opmerking: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd door faculteiten geneeskunde.

Aanvraag

Burgers die hun wil willen registreren, kunnen dit op volgende manieren:

afspraak

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten zich altijd naar hun gemeentebestuur begeven.