O

 • Orgaandonatie

  Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonachtig is op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig, dit is een stilzwijgende toestemming. Dit betekent dat iedereen bereid is om organen af te staan na overlijden tenzij er vooraf (dus vóór het overlijden) een verklaring van verzet is ingediend.
 • Overdracht onroerend goed

 • Overlijdensaangifte

  Elk overlijden dat zich voordoet op het grondgebied van Lanaken moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij onze ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van het overlijden moet gebeuren door een lid van de familie of door een vrij gekozen begrafenisondernemer.

   

 • Overlijdensakte

  Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je een volledig afschrift van de geboorteakte aanvragen.

  Deze akte kan aangevraagd worden in de overlijdensplaats of de woonplaats van de overledene.