Meldingen

Scroll naar

Wanneer u een bepaalde tekortkoming vaststelt waarbij de gemeente dient tussen te komen, zoals bv. een gat in het wegdek, een sluikstort, een verstopte riolering, enz. dan kunt u een meldingskaart invullen.

Voorwaarden

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Melding
Via een melding kunt u een bepaalde tekortkoming in het functioneren van de gemeente signaleren, zonder dat u ontevreden ben over het optreden van de gemeente. Bijvoorbeeld: een eerste melding van een gat in het wegdek, verzakte stoeptegels, … 

Klacht
Bent u ontevreden over onze dienstverlening - moet u te lang wachten op een beslissing -voelt u zich onheus behandeld - stelt u het waarom van een beslissing in vraag -ontvangt u geen antwoord – is iets niet uitgevoerd dat u gevraagd heeft – dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij de ombudsdienst.

Bijvoorbeeld: een burger stuurt een brief naar het gemeentehuis met de vraag om hem informatie te bezorgen over huisvestingspremies. Hij krijgt echter geen reactie op zijn brief en uit zijn ongenoegen hierover.

Wat aanzien we niet als een klacht en behandelen we niet als klacht?
- wanneer het geen klacht betreft maar een melding, een vraag, een suggestie, een petitie, een beroep, een bezwaar
- klachten over het algemeen beleid van de gemeente Lanaken
- klachten waarvoor al een gerechtelijke of administratieve procedure hangende is
- klachten, die al eens eerder behandeld werden
- klachten, die gebaseerd zijn op feiten van meer dan één jaar oud
- klachten waarbij niet alle beroepsprocedures zijn aangewend
- klachten, die kennelijk ongegrond zijn
- klachten waarbij de klager geen belang kan aantonen
- anonieme klachten
- klachten over regelgeving
- klachten, die niet betrekking hebben op de lokale overheid, zijnde de gemeente

Aanvraag

Hoe dien je een melding in?
Bij voorkeur via het e-loket: Meldingen 

Maar dit kan ook: 

  • mondeling bij de ombudsdienst of aan de balie van het gemeentehuis
  • telefonisch via T 089 730 778
  • via brief
  • via de meldingskaart in het gemeentelijk infoblad Attent