Melding van aanwezigheid

Dit document wordt afgegeven aan de  E.U.-vreemdeling en hun familieleden die voor een kort verblijf (maximum drie maanden) in België wenst te blijven en niet in een plaats verblijft die onderworpen is aan de controle op de logementshuizen.

 


De verlenging van het document, dat drie maanden geldig is, gebeurt slechts in uitzonderlijke omstandigheden.

 

Voorwaarden

Wat heb je nodig?

 

- je identiteitskaart of paspoort

 

Bijzonderheden

De persoon die dit document in zijn bezit heeft, is niet ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

 

Aanvraag

De aanvraag gebeurt persoonlijk bij de dienst vreemdelingenzaken op het gemeentehuis