Kids-ID

Opgelet: Om uw elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen blijven gebruiken voor online toepassingen, is het belangrijk om de nieuwste versie te installeren. Download eID Viewer op: https://eid.belgium.be/nl

De Kids-ID is een identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De Kids-ID vervangt het witte kinderpasje dat kinderen nodig hebben om naar het buitenland te gaan en is geldig voor reizen binnen Europa (behalve Litouwen, Bulgarije, Roemenië en Slowakije) en voor enkele niet-Europese landen.

De Kids-ID op zich volstaat niet om te reizen: het kind moet begeleid worden door één van zijn ouders of voogd die zelf over een geldig identiteitsdocument beschikt.

De Kids-ID is meer dan een identiteitsbewijs. Dankzij de chip en de pincode kunnen kinderen met de Kids-ID niet alleen veilig op het internet chatten vanaf de leeftijd van 6 jaar; de kaart kan ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub.

De dienst "Hallo ouders" verbonden aan de Kids-ID kan gratis geactiveerd worden op deze site en dat in een handomdraai. Eenmaal geactiveerd, kan elke volwassene die uw kind in nood vindt, het "Hallo ouders" nummer bellen dat zich op de achterzijde van de Kids-ID bevindt. Op deze manier worden de nummers in volgorde van hun belangrijkheid gebeld.

De Kids-ID kaart heeft een geldigheidsduur van 3 jaar en is geldig tot en met de dag die de twaalfde verjaardag voorafgaat. Vanaf 12 jaar heeft het kind immers een elektronische identiteitskaart.

 

Voorwaarden

Op dit ogenblik kan enkel en alleen voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters een Kids-ID worden gemaakt.
 

Voor de kinderen die nog een geldige papieren versie hebben (wit identiteitsbewijs met foto) is er niets aan de hand. U kan deze blijven gebruiken tot aan de vervaldag.

Voor kinderen die geen Belgische nationaliteit hebben en zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, blijft het identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar bestaan als reisdocument binnen Europa.

 

Wat heb je nodig?

  • één van de ouders moet zich samen met de minderjarige aanbieden om een de identiteitskaart aan te vragen
  • men moet een recente pasfoto en € 7 meebrengen (Spoedprocedure: € 109,00 - Extreme spoedprocedure: € 173,00)

Een aanvraagformulier wordt door één van de ouders of de wettelijke voogd ondertekend. Het kind moet zelf meekomen bij de aanvraag.

Je moet voor de aanmaak van de Kids-ID rekening houden met een periode van 2 weken alvorens ze afgeleverd kan worden.

Bijzonderheden

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

- Persoonlijk bij de dienst bevolking in het gemeentehuis


afspraak