Inschrijving vreemdeling uit het buitenland

U kunt zich bij de dienst vreemdelingen op het gemeentehuis laten inschrijven in het vreemdelingenregister.

Voorwaarden

Wat moet je meenemen?

 • Geldig nationaal paspoort of identiteitskaart
 • Geboorteakte
 • Bewijs van woonst met vermelding burgerlijke staat van laatste woonplaats
 • 2 pasfoto’s. De foto’s moeten in vooraanzicht genomen worden, geen zijaanzicht, en zonder hoofddeksel. Tevens moeten zij bij voorkeur mat zijn, met een witte achtergrond. Lees de voorwaarden.
 • Voor gehuwde personen en gescheiden personen: Uittreksel uit de huwelijksakte.
  Voor ongehuwde personen: Uittreksel uit het geboorteregister.
  Voor weduwnaars en weduwen: Uittreksel uit de huwelijksakte en een uittreksel uit de overlijdensakte.
 • Werkgeversverklaring
  Voor werknemers in België: Werkgeversverklaring
  Voor werknemers in het buitenland: Werkgeversverklaring, 3 recente loonfiches en een bewijs van aansluiting ziekteverzekering
  Voor zelfstandigen in Nederland: Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, Bewijs aansluiting ziekteverzekering en een kopie van de laatste belastingsaangifte
  Voor zelfstandigen in België: Volledig afschrift inschrijving kruispuntdatabank
  Voor gepensioneerden: Bewijs van pensioen en een bewijs aansluiting ziekteverzekering
 • Huurcontract (volledig) of eigendomstitel
 • Geschreven toelating tot woonst (handtekening dient gelegaliseerd te worden)
 

Bijzonderheden

Maakt u een afspraak voor een gezinshereniging? Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken. Bel T 089 730 755 om een afspraak te maken.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

 • Persoonlijk bij de dienst vreemdelingenzaken in het gemeentehuis. Enkel op afspraak! 
  Maak uw afspraak via T 
  089 730 755 of vreemdelingenzaken@lanaken.be