Inschrijving vanuit het buitenland (niet-Belg)

U kunt zich bij de dienst vreemdelingen op het gemeentehuis laten inschrijven in het vreemdelingenregister als u al effectief op het adres verblijft.

Voorwaarden

Wat moet je meenemen?

 • Geldig nationaal paspoort of identiteitskaart
 • Geboorteakte
 • Bewijs van uitschrijving met vermelding burgerlijke staat van laatste woonplaats
 • 2 pasfoto’s. De foto’s moeten in vooraanzicht genomen worden, geen zijaanzicht, en zonder hoofddeksel. Tevens moeten zij bij voorkeur mat zijn, met een witte achtergrond. Lees de voorwaarden.
 • Voor gehuwde personen en gescheiden personen: Uittreksel uit de huwelijksakte.
  Voor weduwnaars en weduwen: Uittreksel uit de huwelijksakte en een uittreksel uit de overlijdensakte.
 • Werkgeversverklaring
  Voor werknemers in België: Werkgeversverklaring
  Voor werknemers in het buitenland: Werkgeversverklaring, 3 recente loonfiches en een bewijs van aansluiting ziekteverzekering geldig voor lang verblijf in België (vermeld op de polis) of een S1-formulier of bewijs van aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds
  Voor zelfstandigen in Nederland: Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, Bewijs aansluiting ziekteverzekering geldig voor lang verblijf in België (vermeld op de polis) of een S1-formulier of bewijs van aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds en een kopie van de laatste belastingsaangifte
  Voor zelfstandigen in België: Volledig afschrift inschrijving kruispuntdatabank
  Voor gepensioneerden: Bewijs van pensioen en een bewijs aansluiting ziekteverzekering geldig voor lang verblijf in België (vermeld op de polis) of een S1-formulier of bewijs van aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds
 • Huurcontract (volledig) of eigendomstitel

Bijzonderheden

Maakt u een afspraak voor een gezinshereniging? Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken. Bel T 089 730 755 om een afspraak te maken.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

 • Persoonlijk bij de dienst vreemdelingenzaken in het gemeentehuis. Enkel op afspraak! 

afspraak