Identiteitskaart (eID)

Opgelet: alleen voor Belgen. Voor niet-Belgen: Elektronische verblijfstitel


Opgelet: Om uw elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen blijven gebruiken voor online toepassingen, is het belangrijk om de nieuwste versie te installeren. Download eID Viewer op: https://eid.belgium.be/nl

 
Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart. Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met de elektronische identiteitskaart kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in andere EU-landen. Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht zijn identiteitskaart steeds op zak te hebben.
 

De elektronische identiteitskaart (eID) werkt net als een bankkaart met een geheime pincode en bevat een microchip met een aantal niet-zichtbare gegevens zoals je adres en elektronische gegevens (digitale certificaten). Deze certificaten bevestigen je identiteit als je je eID in een kaartlezer steekt.

 

Door het gebruik van je eID en de geheime pincode, zijn volgende toepassingen mogelijk:

 • je kan je identiteit bewijzen via het internet
 • je kan een elektronische handtekening plaatsen
 • je kan officiële documenten aanvragen en formulieren invullen 
 • ...

 

Sinds begin 2005 worden enkel nog elektronische identiteitskaarten uitgereikt. Op dit ogenblik is elke Belg in het bezit van een elektronische identiteitskaart. Deze kaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Voorwaarden

Voor de Belgische inwoners vanaf 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

 

Wat heb je nodig?

 • je huidige identiteitsbewijs bij hebben
 • een recente pasfoto die voldoet aan de normen van de fotomatrix
 • € 22 (Spoedprocedure: € 120,00 - Extreme spoedprocedure: € 185,00)
 

Wat is een goede pasfoto?

 • afmetingen van de foto : 35 x 45 mm
 • hoogte van het hoofd : minimum 25 mm en maximum 40 mm
 • het gezicht in vooraanzicht en onbedekt (geen hoed, sjaal of bril met donkere glazen)
 • de foto mag niet beschadigd zijn (gekreukt, nietjes, vlekken, ...)
 • professionele foto-opname

Bijzonderheden

Vernieuwde eID
Je identiteitskaart steekt in een nieuw jasje. Niet alleen de buitenkant ziet er anders uit, ook de kaart zelf is vernieuwd. Zo ben je beter beschermd tegen identiteitsfraude. Ontdek er alles over op www.vernieuwde-eid.be
 
 
Verlies of diefstal
Bij diefstal van je identiteitskaart moet je onmiddellijk aangifte doen in het dichts bijzijnde politiekantoor. Bij verlies dien je naar het gemeentehuis te gaan. Indien bovenvermelde instanties niet bereikbaar zijn kan je 24/24 uur terecht bij de helpdesk van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, tel. 02 518 21 17.

Bij aangifte van verlies of diefstal van de identiteitskaart neem je één recente pasfoto mee voor het attest van verlies, dat de verloren of gestolen identiteitskaart vervangt (enkel in België). Zelfs al deed je aangifte van verlies of diefstal in het buitenland, zal je gevraagd worden dit opnieuw te doen in een Belgisch politiekantoor of gemeentehuis. Dit heeft alles te maken met het feit dat buitenlandse politiediensten een Belgische identiteitskaart niet als geseind kunnen opgeven.

Bij diefstal of verlies dient met steeds een nieuwe identiteitskaart aan te vragen in het gemeenthuis. U dient een recente pasfoto mee te nemen. Een nieuwe identiteitskaart kost 21 euro.

Maak een afspraak voor verlies identiteitskaart of rijbewijs
 

Aanvraag

Je krijgt een oproepingskaart van de dienst bevolking, ook voor een hernieuwing. Het is nodig persoonlijk naar het loket te komen om je handtekening op het basisdocument te plaatsen.

Enkele weken later ontvang je dan per post een briefomslag met twee persoonlijke codes. Deze omslag open je door de zijstroken af te scheuren en het lijkt hierdoor wel wat op sommige reclamefolders. Eens je deze codes hebt, kom je er zo snel mogelijk mee naar de dienst bevolking.
 

Afhalen

 • persoonlijk
 • door iemand anders die een volmacht heeft. Ja kan iemand toestemming geven om je eID af te halen en te activeren. Deze persoon dient dan je oude identiteitskaart of attest van verlies of diefstal, de omslag met de pin- en pukcodes en een ingevuld volmachtformulier mee te brengen.

Ouders mogen steeds de identiteitskaart van hun minderjarige kinderen komen ophalen, hiervoor hebben ze geen volmacht nodig. 

afspraak

 

Voorlopige identiteitskaart

Een voorlopige identiteitskaart is reisdocument die de gestolen of verloren identiteitskaart vervangt voor een periode. Niet alle landen komen in aanmerking voor een voorlopige identiteitskaart, neem dus steeds contact op met de dienst bevolking. U hebt steeds een attest van verlies of diefstal nodig die afgeleverd is door de politie.

Aanvragen:

 • persoonlijk
 • 2 recente pasfoto's
 • € 22 om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen
 • voorlopige identiteitskaart is gratis maar af te halen op het Rijksregister te Hasselt