Identiteitsbewijs -12 jarigen (niet-Belgen)

Opgelet: Om uw elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen blijven gebruiken voor online toepassingen, is het belangrijk om de nieuwste versie te installeren. Download eID Viewer op: https://eid.belgium.be/nl

Het identiteitsbewijs met foto is een identiteitsdocument voor kinderen (niet -Belgen) jonger dan 12 jaar. Dit document wordt ook wel "kinderpasje" genoemd. Het wordt afgeleverd op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.

Dit document is enkel geldig binnen België.

Het document vermeldt naast de identiteitsgegevens ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon die kan verwittigd worden in geval van nood.

Het identiteitsbewijs is 2 jaar geldig of tot het kind 12 jaar wordt. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs van kinderen van vreemde nationaliteit mag de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs moet bij iedere adreswijziging worden vernieuwd. 

Voorwaarden

Voor niet-Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

 

Voor Belgische kinderen kan er een Kids-ID worden aangevraagd.

Bijzonderheden

Het identiteitsbewijs voor kinderen -12 jaar voor niet-Belgen is gratis.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

- Persoonlijk bij de dienst bevolking in het gemeentehuis