I

 • Identiteitskaart (eID)

  Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart. Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met de elektronische identiteitskaart kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in andere EU-landen. Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht zijn identiteitskaart steeds op zak te hebben.
   

  De elektronische identiteitskaart (eID) werkt net als een bankkaart met een geheime pincode en bevat een microchip met een aantal niet-zichtbare gegevens zoals je adres en elektronische gegevens (digitale certificaten). Deze certificaten bevestigen je identiteit als je je eID in een kaartlezer steekt.

   

  Door het gebruik van je eID en de geheime pincode, zijn volgende toepassingen mogelijk:

  • je kan je identiteit bewijzen via het internet
  • je kan een elektronische handtekening plaatsen
  • je kan officiële documenten aanvragen en formulieren invullen 
  • ...

   

  Sinds begin 2005 worden enkel nog elektronische identiteitskaarten uitgereikt. Op dit ogenblik is elke Belg in het bezit van een elektronische identiteitskaart. Deze kaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 • Activatie identiteitskaart (eID)

 • Identiteitsbewijs -12 jarigen (niet-Belgen)

  Het identiteitsbewijs met foto is een identiteitsdocument voor kinderen (niet -Belgen) jonger dan 12 jaar. Dit document wordt ook wel "kinderpasje" genoemd. Het wordt afgeleverd op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.


  Dit identiteitsbewijs is noodzakelijk als het kind naar het buitenland gaat (landen waarvoor geen reispas vereist is).


  Het document vermeldt naast de identiteitsgegevens ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon die kan verwittigd worden in geval van nood.

   

  Het identiteitsbewijs is 2 jaar geldig of tot het kind 12 jaar wordt. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs van kinderen van vreemde nationaliteit mag de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

   

  Het identiteitsbewijs moet bij iedere adreswijziging worden vernieuwd.

 • Identiteitskaart afhaling met volmacht

  Indien je zelf niet de mogelijkheid hebt om je nieuwe identiteitskaart (eID) af te halen op het gemeentehuis kan je iemand anders een volmacht geven. 
 • Inschrijving vreemdeling uit het buitenland

  U kunt zich bij de dienst vreemdelingen op het gemeentehuis laten inschrijven in het vreemdelingenregister.

 • Inname openbaar domein

  Wanneer aanvraag indienen?

  - Je moet je huis bouwen of verbouwen en je moet het materiaal gedeeltelijk of volledig opslaan op het openbaar domein.

  - Je laat een container komen om de verbouwingswerken uit te voeren.

  - De voorgevel van je huis moet opnieuw bepleisterd worden, je plaatst een stelling en deze op het openbaar domein.

  - Je gaat verhuizen en de verhuiswagen en –lift dien je op de stoep en de straat te plaatsen.