Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de verklaring van de twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De huwelijksaangifte is verplicht en moet minimum 15 dagen voor het huwelijk gebeuren. Men kan ten vroegste 6 maanden en 14 dagen voor de huwelijksdatum een aangifte indienen.

Voorwaarden

Om in Lanaken te kunnen huwen, moet één van de partners in onze gemeente ingeschreven zijn in ofwel het bevolkings- of in het vreemdelingenregister. 

 

De aangifte gebeurt in principe door beide partners. Wanneer één van beiden verhinderd is, kan men alleen aangifte doen met een gelegaliseerde volmacht van de afwezige.

 

Wat moet je meebrengen:

  • een recent afschrift van de originele geboorteakte van beide partners. (geboorteakten opgesteld in België worden door de dienst Burgerlijke Stand aangevraagd) 
  • een getuigschrift van woonst van de partner die in het buitenland is ingeschreven
  • kopie identiteitskaart/paspoort van de getuigen (max. 4)
  • kopie identiteitskaart/paspoort van de aangevers 

 

Voor de partner die al eens gehuwd was: 

  • weduwe of weduwnaar: een afschrift van de overlijdensakte. ( overlijdensakten, opgesteld in België worden door de dienst Burgerlijke Stand aangevraagd) 
  • echtscheiding: een uittreksel uit de echtscheidingsakte. ( echtscheidingsakten opgesteld in België worden door de dienst Burgerlijke Stand aangevraagd)

Bijzonderheden

De huwelijken worden voltrokken in de raadzaal van het gemeentehuis. In principe kan dat tijdens de kantooruren, maar ook op vrijdagavond en op zaterdagvoormiddag tot 12.00 uur. 
 
U kunt nu ook trouwen in de kapel van de waterburcht van Domein Pietersheim. Meer info
 
Voor documenten die afgeleverd worden in het buitenland gelden bijzondere regels in verband met ondermeer de vertaling en de legalisatie ervan! In dit geval dient men de nodige informatie aan te vragen op de dienst burgerlijke stand.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

  • Persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis

afspraak