Getuigschrift van inschrijving

Het getuigschrift van inschrijving is een document waarmee men bij een bepaalde instantie kan aantonen dat men ingeschreven is in het bevolkingsregister.

 


Voorwaarden

Wat heb je nodig?

- je identiteitskaart

- eventueel een volmacht indien je een afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, je echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind).

Bijzonderheden

Het getuigschrift van inschrijving is gratis.


Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?