Geboorteakte

Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je een volledig afschrift van de geboorteakte aanvragen. Een geboorteakte bevat alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na de geboorteaangifte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

 

Een geboorteakte dient steeds aangevraagd te worden in de geboorteplaats.

 

Voorwaarden

Wat heb je nodig?

- je identiteitskaart

- eventueel een volmacht indien je een afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, je echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind).

Bijzonderheden

Aflevering van de geboorteakte is gratis.

 

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

afspraak